Átlagon felül keresnek a mérnöknők, csakhogy szerfelett kevesen vannak

Átlagon felül keresnek a mérnöknők, csakhogy szerfelett kevesen vannak

Míg felerészben nők a digitális konstrukciók felhasználói, fejlesztésükben jóformán alig vesznek részt, a mérnöki-informatikai régióban dolgozók és a műszaki felsőoktatásban diákok mindössze 17-19 százalékát teszik ki – hangzott el Huawei Technologies Hungary Women in Technology programsorozatának keretében tartott pályaorientációs napon. Holott a műszaki-informatikai szakmákban anyagi szempontból is megbecsülik a női munkaerőt, és a hölgyek új szemléletmódot, készségeket hoznak a jókora munkaerőhiánnyal küzdő iparágba. Ha csak azt elérnénk, hogy ugyanannyi nő legyen ezekben a szakmákban, mint férfi, kétszeresére lehetne növelni a mérnöki és informatikai területeken dolgozók számát. Azért is kívánatos a mérnöki hivatást választani, mert a 21. század angolja a programozás és a kódolás lesz, aki ezt nem tudja, hátrányba kerül a munkaerőpiacon.

Az Eurostat 2020-as évi információi alapján az Európai Unióban infókommunikációs (IKT) szakértőként foglalkoztatott személyek túlnyomó döntő része férfi volt, és csak mindössze egyötöde, 18,5 százaléka volt nő. „Magyarországon az EU országok közt ez a hányad az egyik legkisebb, mindössze 12,3 százalék, ezáltal a nők számának növelése a technológiai területeken megkülönböztetett érdekké vált” – nyomatékosította Gecse Mariann a Huawei Technologies Hungary és Nyugat-Balkán kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója. Hangoztatta még, egyik releváns céljuk az, hogy a mérnöki hivatással kapcsolatos sztereotípiákat lebontsák, és vonzóvá tegyék a fiatal lányok részére ezt a társadalom és a gazdaság minden területén egyre fontosabbá váló szakmát.

A társaság ennek érdekében országos programsorozatot tart 16-19 éves fiatal lányoknak. A „Women in Technology” rendezvény részeként a kíváncsiskodók idén első alkalommal négy helyszínen, Győrben, Kecskeméten, Budapesten és Oroszlányban hat alkalomból álló költségmentes műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt és látogatást tesznek a Huawei magyarországi centrumában, gyárában. A programok betekintést nyújtanak a gyakorlati mérnöki munkába, és az infokommunikációs vállalkozások életébe. A 70 résztvevő diák egy-egy akadémiai projekt keretében például megismerheti a folyamattervezést és -irányítást, a kihívást jelentő műszaki feladatokat, és a csapatban gondolkodást, amelyek révén közelebb kerülhetnek napjaink digitalizált mérnöki szerepeinek megértéséhez. Az edukációs program kialakítása a Maker’s Red Box alkotópedagógiai tananyagára épült, aminek érdemben azt jelenti, hogy megtanítsa a digitális és analóg berendezések leleményes használatát, amellett lehetővé tegye a munka világában is releváns, 21. századi készségek elsajátítását példának okáért egy marsjáró megtervezésével és munkába állításával.

Nem egydimenziós, hanem sokszínű és ötletes hivatás

„Nincs semmilyen kézzelfogható oka annak, miért dolgozik sokkal több férfi a mérnöki, infokommunikációs szakterületen, mint nő” – mondta a pályaorientációs napon tartott előadásában Major Gábor. A Maker’s Red Box cégvezetője hangoztatta még: „azt ugyanakkor tudjuk, hogy a technológiának és a mérnöki tudásnak sokkal nagyobb funkciója lesz az elkövetkezendő időszakokban, mert a mérnöki tudomány szorosan összefonódik a digitalizációval, ami mindent átalakít a világban.” Szerinte ha csak azt elérjük, hogy ugyanannyi nő legyen a szakmában mint férfi, akkor már kétszeresére nőne a mérnökök száma, ami az európai szintű mérnök-munkaerőhiányra is megoldást jelentene. De még fontosabb, hogy a nők új szemléletmódot, finomságot, készségeket tudnak hozni az iparágba, amivel más minőségű dolgok születhetnek. Egyrészt szeretnék bemutatni, hogy a mérnöki pálya felettébb sokszínű, nem egy egydimenziós hivatás, a programjukban mindazonáltal olyan együttműködési készségeket, úgynevezett soft-skilleket is fejlesztenek, amelyek egyre fontosabbak lesznek a jövő munkaerőpiacán. Az nevelés nehezen követi le a valóságot, a technológiai változás sebességével az egyetemek nem tudnak lépést tartani, mert egy nap alatt több információ keletkezik, mint amennyit egy élet alatt meg lehet tanulni. „Minden a munkahelyen, a gyakorlatban dől el, azt lehet csak megtanulni, hogyan lehet alkalmazkodni a korszerű helyzetekhez. Így is roppant módon lényeges, hogy vannak olyan szervezetek, mint a Huawei, amelyek már az egészen fiatal, pályaválasztás előtt álló lányok részére is betekintést adnak egy technológiai cég gyakorlati működésébe, és hangsúlyt helyeznek a soft-skillek fejlesztésére is” – nyomatékosította Major Gábor.

A digitális berendezések felét nők használják, a fejlesztésükben alig vesznek részt

„A mérnöki-informatikusi szakmában megnőtt a kreativitás iránti igény. Komoly hiányszakmákról van szó, a hiányzó mestereket ugyanakkor nem lehet csak férfiakkal pótolni – nyomatékosította Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány vezetője, a Women in Technology Hungary Egyesület elnöke a találkozón tartott kerekasztal-beszélgetésben. Szerinte egyre több iskolai program, szakkör van, ami behúzza a lányokat is, de a megoldás az lenne, ha az iskolai tantervben is megjelenne ezeknek az oktatása. „A 21. század angolja a programozás és a kódolás lesz, aki ezt nem tudja, hátrányba kerül a munkaerőpiacon, nem fog tudni elhelyezkedni” – mondta a mester.

Flakstad Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy a műszaki felsőfokú intézményben diákok mindössze 17-19 százaléka női hallgató, míg a digitális szerkezetek felhasználóinak fele nő. „Márpedig, ha ez mindent összevetve van, akkor ott van a helyük azon a színpadon, ahol eldől, milyen fejlesztések történnek, milyen alkalmazásokat, eszközöket használunk ezt követően a munkahelyünkön, vagy a hétköznapi életünkben” – emelte ki.

Egy hivatás, ahol megbecsülik a nőket

„Kevés olyan hivatás van, ahol a nők is ugyanúgy tudnak érvényesülni, és a tudástól függ a teljesítmény és az ehhez kapcsolódó juttatás” – mondta a kerekasztal-beszélgetésben Szente Alíz, a díjnyertes Gyerekkel applikáció fejlesztője, vezetője. Szerinte már a kezdő fizetések is versenyképesek az ágazatban, akár a hazai, akár az internacionális piacot nézzük, ez egy olyan mesterség, amiből jól meg lehet élni. „A mindennapok része lett a modern műszaki megoldás a smart konnektoroktól a mobilappokig, és nagyon sok áru, szolgáltatás, alkalmazás konkrétan nőknek készül, így is szükség van a női perspektívára és látásmódra a szakmában. Szerencsére napjainkban már sok olyan program van iskolai keretek közt, ami célzottabb, életszerűbb példákkal mutatja meg a gyerekeknek azt, hogy a mérnöki nem egy rideg, kemény mesterség, a robotika és programozás szakkörökön már nem kizárólag fiúk vannak – mondta a mester. Szerinte a legjobb kinézettel rendelkező ebben a hivatásban, hogy szüntelen változik, van benne egy olyan dinamika, ami most semmilyen ágazatra nem sajátos. A Föld fejlődését a mérnökök viszik előre, csaknem az összes mérnöki tudomány szorosan összefonódik a digitalizációval. Ennek részesévé lenni, részt venni a jövő formálásában, igencsak izgalmas.

„Egy mérnöki főiskolán vagy felsőfokú intézményben végzett férfi vagy nő szédületesen értékes, a tudása roppantul sok pénzt ér. Emiatt is megéri mérnökként végezni, egy fél életbiztosítás – nyomatékosította Mádi-Nátor Anett, a Women4Cyber Foundation elnöke, kiberbiztonsági szakértő. Szerinte a világot mind gyakrabban az adatvezérelt döntések határozzák meg. Minden kornak vannak megbecsült, elismert, prominens szakmái. Negyven-ötven évvel ezelőtt egy tanár, újságíró sokkal megbecsültebb volt, ma ugyanakkor a természettudományos szakmák értékelődtek fel. „Kezdetben csak a fiúkat toltuk efelé, a matek, fizika és javarészben a természettudományok irányába. De a társadalom fele nőkből áll, és szükség van erre a munkaerőre, engedni kell a nőket, hogy ezekbe a szakmákba menjenek” – nyomatékosította Mádi-Nátor Anett, hozzátéve, hogy vele ezelőtt, a pályája elején gyakran fordult elő, hogy egy tárgyalóteremben egyedüliként volt nő.

A több mint hetven, 16-19 éves lány részvételével megszervezett pályaorientációs napon bemutatták a diákoknak, hogy milyen hatással lesz a világra a technológiai fejlődés, mely szakmák alakulnak át és hogyan kapja meg egyes szakmákban az ember szerepét az automatizáció. Hogyan tör be olyan területekre a modern műszaki megoldás, akárcsak a vendéglátás, amelyek ezelőtt konkrétan emberi munkaerőt igényeltek. Hogyan digitalizálódnak egész iparágak, a bankszektortól az autóiparon át a közlekedésig vagy az egészségiparig. Hogyan változtatják meg a világunkat a legmodernebb modern műszaki megoldások, az 5G és a mesterséges intelligencia, miként üzemel egyesült erővel ember és gép? Cserháti Vencel, a Huawei kiberbiztonsági és adatvédelmi vezetője a lányok leendő mérnöki munkájuk alatt ezt követően elengedhetetlen kiberbiztonsági ismeretekre, jógyakorlatokra és a magánéletükben leselkedő veszélyekre mutatott rá a diákoknak. Leszögezte, a következő években növekszik a kiberfenyegetettség és az újként kidolgozott és megvalósított IT rendszereknél, alkalmazásoknál a kibervédelemre is hangsúlyt kell fektetni. A nőkre leselkedő elsődleges veszélyforrásként az online ismerkedést jelölte meg, hangsúlyozva, hogy az online térben soha nem lehetünk biztosak abban, hogy kivel beszélgetünk. Kiemelte, hogy szerfelett lényeges az erős jelszavak, vagy jelszókezelő és a kétfaktoros hitelesítés használata, és a magán adatokat magába foglaló okmányok jelszavas védelme.

A Huawei Technologies globálisan és helyi szinten is több olyan projektet támogat, amely konkrétan a nők szerepvállalását igyekszik elősegíteni az IKT szektorban és ez a munkaerőhiánnyal küzdő Magyarország tekintetében is kulcsfontosságú társadalmi és gazdasági érdek.