A kutyaszemélyiség és a rangsorban elfoglalt hely összefüggését vizsgálták az ELTE etológusai

A kutyaszemélyiség és a rangsorban elfoglalt hely összefüggését vizsgálták az ELTE etológusai

A kutyaszemélyiség és a rangsorban elfoglalt hely összefüggését vizsgálták az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legfrissebb kutatásukban. Eredményeik alapján az extravertáltabb, megbízhatóbb és nyitottabb kutyák jellemzően magasabb helyet foglalnak el a rangsorban, ameddig a barátságosabb kutyák alacsonyabb rangúak. Azonfelül a többkutyás háztartásokban jellemzően az idősebb kutyák a dominánsak.

Az ELTE Etológia Tanszék kutatói a társállatként tartott kutyák otthoni hierarchia viszonyait vizsgálták.

A kérdőíves kutatásban a házi kedvencek személyiségjegyeiről kérdezték a kutyatartókat. A kérdőív kitöltésének egytlen feltétel az volt, hogy a családban egynél több, egyévesnél idősebb kutya éljen közösen. A kérdőívben öt személyiségjegyre kérdezte rá. A vizsgálat alatt a tudósok összesen 1082 kérdőívet dolgoztak fel – közölte az ELTE.

Az eredmények alapján a barátságosság negatív összefüggést mutat a dominancia pontszámmal. Ezt a pontszámot olyan, a gazda által megfigyelt viselkedések és interakciók alapján számolták, melyek összefüggésbe hozhatók a rangsorban elfoglalt hellyel.

Azonkívül az életkor is hatással volt a sorrendre. A szakemberek a korábbi vizsgálataikhoz hasonló eredményre jutottak, miszerint az idősebb kutyák nagyobb eséllyel dominánsak.

„Tudjuk, hogy a egyéniség szakaszosan változhat az életkorral, így ellenőriztük, hogy az eredményeink az életkortól függetlenül is megállják-e a helyüket. Azt találtuk, hogy a nyíltságra és nyitottságra az életkor negatívan hat, azaz pont fordított az összefüggés, mint ezen személyiségjegyek és a dominancia közt. A barátságosság az életkorral és a dominancia pontszámmal azonos irányú összefüggésben állt. Az idősebb kutyák kevésbé barátságosak, a barátságos kutyák alacsonyabb rangúak” – indokolja a közleményben Vékony Kata, a cikk első szerzője.

A tudósok azt is megnézték, hogy a gazda véleménye a kutyái rangsorban elfoglalt helyéről mennyire egyezik meg a szociális viselkedések alapján számolt pontszámmal. Ehhez a kérdőívben a gazda véleményét kérdezték, miszerint az adott kutya a domináns-e. Azt találták, hogy szignifikáns korreláció van a gazda véleménye és az rajtunk keresztül számított pontszám közt, azaz a gazdák bizonyos fokig jól meg tudják figyelni a kutyáik közti hierarchiát.

„Vizsgálatunk alátámasztotta azt a feltételezést, miszerint a kutya személyiségjegyei közt nincs meghatározó funkciója egy különálló ‘dominancia’ tulajdonságnak” – emelték ki a szakemberek.

Pongrácz Péter, a kutatócsoport vezetője hangoztatta, hogy a személyiségjegyek kialakításában nagyszámú nem versenyhelyzeten alapuló tulajdonság is részt vesz a kutya tekintetében. Ugyanakkor az emberrel a családban egyesült erővel élő kutyák egyénisége komplex kapcsolatban van a csoportban kialakuló hierarchiával és az egyes kutyák abban elfoglalt helyével. A szakember alapján újabb vizsgálatok szükségesek annak kiderítése, hogy a személyiségjegyek és a rangsorban elfoglalt pozíció közt milyen oksági kapcsolatok lehetnek.

A közleményben ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy a dominancia, rangsor, hierarchia fogalmak definíciója, emellett használata az utóbbi évtizedekben sokszor heves vitákat kavart nemcsak a kutyatartók és kiképzők, hanem a viselkedéskutatók körében is. Ezek a kifejezések leginkább az egyesült erővel élő kutyák csoportját kívülről megfigyelő ember részére fontosak. Ugyanakkor az egyes kutyák közti interakciók hajtóereje jóval egyszerűbb komponensekből áll: erőviszonyok, motiváció, ezenfelül a korábbi tapasztalatokból történő ismeretszerzés.

„Etológusként az értelmezésünk alapján a dominancia nem tartozik az egyed személyiségjegyei közé, ezzel szemben az joggal feltételezhető, hogy a viselkedést nagyban befolyásoló egyéniség a kutya-kutya interakciók lezajlására, kimenetelére – azaz a dominanciára is hatni fog. Tágabb értelemben mindazonáltal a csoport tagjainak személyiségjegyei, ezenfelül az ezek közti különbségek bizonyosan hatással vannak a páros interakciók által felépített rangsorra és az egyes kutyák ebben elfoglalt helyére. Jelen vizsgálatunkat ezekre a feltételezésekre alapoztuk” – nyilatkozott Vékony Kata, a tanulmány első szerzője.

mti